Zpracování osobních údajů v souvislosti zakoupení zboží v našem
E-shopu

V případě nákupu zboží na eshopu www.germaine-de-capuccini-eshop.cz budem  zpracovávat
osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa,
telefonický kontakt a adresa pro doručení zboží, pokud má být zboží dodáno na
adresu určenou v objednávce.
Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků budeme provádět za účelem
realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, a za účelem ochrany
svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před
případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených kupních smluv.
Dále bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 5 let od
uzavření příslušné kupní smlouvy.
Zpracování osobních údajů zákazníků budeme provádět sami, anebo za tímto účelem
pověří, v souladu se platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu,
zpravidla zaměstnance naší společnosti . V případě, kdy bude objednané
zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce,
poskytneme osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický
kontakt a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci.

DPD : https://www.dpd.com/cz/business_customers/podminky_a_soukromi/vseobecne_obchodni_podminky

Česká pošta: https://www.ceskaposta.cz/ke-stazeni/postovni-podminky


Zpracování bankovních údajů v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu

V případě odstoupení od kupní
smlouvy na zboží zakoupené na www.germaine-de-capuccini-eshop.cz  budeme zpracovávat údaje zákazníka o jeho
bankovním spojení, které uvede ve formuláři na webové stránce  www.germaine-de-capuccini-eshop.cz
Tyto poskytnuté osobní údaje budem  zpracovávat pouze v nezbytném
(poskytnutém) rozsahu a jen po dobu nutnou pro provedení příslušné peněžní
transakce a současně k prokázání skutečnosti, že uhrazená kupní cena byla
zákazníkovi vrácena na bankovní účet uvedený zákazníkem (tj. za účelem ochrany
práv a právem chráněných zájmů naší společnosti), max. však 90 dnů. Poskytnutí
těchto osobních údajů je nezbytným předpokladem pro vrácení uhrazené kupní ceny
zákazníkovi bezhotovostním převodem, a jedná se tak o bezsouhlasové zpracování.

Zpracování poskytnutých údajů zákazníků o bankovním spojení budeme provádět
sami.